گزارش تصویری تمرین گروه موسیقی فروزان

گزارش تصویری تمرین گروه موسیقی فروزان

قبلا در کنت موزیک از برگزاری کنسرت گروه فروزان نوشته بودیم . در زیر شما را به دیدن تمرین این گروه موسیقیایی برای برگزاری کنسرت دعوت میکنیم :

Forozan-1 Forozan-8 Forozan-9 Forozan-12 Forozan-13 Forozan-15 Forozan-17