سلفی احسان خواجه اميری در راه لندن

سلفی احسان خواجه اميری در راه لندن

احسان خواجه امیري با انتشار اين عكس در اينستاگرام خود نوشت: در حال ترک فرودگاه سوئد به سمت لندن.

 

 https://www.3dakadeh.irwp-content/uploads/2015/05/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A-450x450.jpg

اینستاگرام احسان خواجه اميری