حنجره دودی !

حنجره دودی !

انتشار عکسی از متین معارفی (متین دو حنجره)  در صفحه اینستاگرام خود در حالی که سیگار به دست دارد با انتقاد گسترده طرفدارنش مواجه شد . بیشتر کامنتهای زیر این پست به انتقاد از این کار متین و یا یاد آوری زیان های سیگار به صدا و سلامتی او داشت :

متین دو حنجره