حسرت ابی برای ایام جوانی

حسرت ابی برای ایام جوانی

ابراهیم حامدی (ابی) با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرام خود نوشت : جوانی کجایی که یادت بخیر …

ابی