تعرفه تبلیغات در سایت کنت موزیک

تعرفه تبلیغاتی در سایت کنت موزیک به شرح زیر می باشد و جهت دریافت شماره کارت و سفارش تبلیغات از طریق نظرات همین بخش اقدام نمائید .

 

A1 : بنر سایز ۶۰*۴۶۸ ماهانه 60 هزار تومان – سه ماهه 160 هزار تومان – زیر هدر

A2 : بنر سایز ۱۵۰*۹۵۰ ماهانه 150 هزار تومان – سه ماهه 400 هزار تومان – زیر هدر

A3 : بنر سایز ۲۴۰*۱۲۰ ماهانه ۴۰ هزار تومان – سه ماهه ۱۰۰ هزار تومان – سمت راست و چپ

A4 : بنر گوشه ای ماهانه 70هزار تومان – سه ماهه 180هزار تومان – چهار گوش سایت

A5 : پست ثابت در تمام صفحات ماهانه ۹۰ هزار تومان – سه ماهه ۲۵۰ هزار تومان

A6 : پاپ آپ اختصاصی تک سایت ماهانه ۲۵۰ هزار تومان – سه ماهه ۷۰۰ هزار تومان

A7 : پاپ آپ غیر اختصاصی (ظرفیت سه سایت) ماهانه ۱۵۰ هزار تومان – سه ماهه ۴۰۰ هزار تومان

A8 : تبلیغات متنی ماهانه 15 هزار تومان – سه ماهه 40 هزار تومان

 

در صورت نیاز به تبلیغات های دیگر اطلاع دهید تا ارائه شود